ออมสินคุ้มนิรันดร์
ข้อมูลทั่วไปตัวอย่างการฝากเงินคำนวณเงินฝาก

คุณสามารถคำนวณเบี้ยประกันชีวิตผ่านทางโปรแกรมนี้ เพื่อตรวจสอบอัตราเบี้ยประกันชีวิต และเป็นตัวช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกทำกรมธรรม์ที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า และเหมาะสมกับตัวคุณที่สุด

 
เพศ : ชาย   หญิง
อายุ :
ฐานภาษี : %
 
 
 
ระยะเวลาส่งเงินฝาก : 10 ปี (คุ้มครองจนถึงอายุ 70 ปี)
15 ปีี (คุ้มครองจนถึงอายุ 70 ปี)
งวดในการส่งเงินฝาก :
รายปีี ราย 3 เดือน
ราย 6 เดือน รายเดือน
วงเงินคุ้มครอง  : บาท
 

สมัครใช้บริการ