รูปแบบเงินฝาก
คุ้มครอง 2 ชีวิต
ออมสินคู่ขวัญ   ออมสินคู่ขวัญ
เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตทั้งพ่อหรือแม่และบุตรในกรมธรรม์เดียวกัน เหมาะสำหรับพ่อ-แม่ที่ต้องการทำประกันให้กับบุตร เพื่อให้เป็นหลักประกันสำหรับการศึกษา และเป็นของขวัญสำหรับบุตร

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ส่งเงินฝากมากกว่า 10 ปี
สบายใจ 20/10   ออมสินสบายใจ 20/10
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต มีการจ่ายผลประโยชน์ทุกปีหลังจากหยุดส่งเงินฝาก และสามารถลดหย่อนภาษีได้ ส่งเงินฝาก 10 ปี คุ้มครองชีวิต 20 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
   
ออมสินสุขทวี 15/10 พลัส   ออมสินสุขทวี 15/10 พลัส
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ มีการจ่ายผลประโยชน์รายปี และสามารถลดหย่อนภาษีได้ ส่งเงินฝาก 10 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
   
ออมสินออมสุข 70/20 พลัส   ออมสินออมสุข 70/20 พลัส
รายละเอียดสมุดอัตราเงินฝากธนาคารออมสิน กรมธรรม์การฝากเงิน ประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
   
ออมสินมรดก   ออมสินมรดก
เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ สามารถเลือกระยะเวลาส่งเงินฝากได้ 4 ระยะ
คือ 5 ปี 10ปี 15ปี 20 ปี พร้อมรับความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
   
ส่งเงินฝากไม่เกิน 10 ปี
ออมสินคู่ใจ 10/10   ออมสินสบายใจ 16/8
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต มีการจ่ายผลประโยชน์ทุกปีหลังจากหยุดส่งเงินฝาก และสามารถลดหย่อนภาษีได้ ส่งเงินฝาก 8 ปี คุ้มครองชีวิต 16 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินคู่ใจ 10/10   ออมสินคู่ใจ 10/10
รูปแบบการฝากเงินพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต เหมาะกับ ผู้ที่เริ่มต้นทำงานหรือประชาชนทั่วไปที่มีเป้าหมายการออมเงินระยะสั้นพร้อมรับความคุ้มครองสูง พร้อมรับผลประโยชน์คืนทุกปีสูงสุดสำหรับแบบกรมธรรม์ที่ใช้ลดหย่อนภาษี สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ทุกปีตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ ส่งเงินฝาก 10 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินสุขใจ 12/6   ออมสินสุขใจ 12/6
รูปแบบการฝากเงินพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต เหมาะกับ ประชาชนทั่วไปที่มีเป้าหมายการออมเงินระยะสั้นเพียง 6 ปี พร้อมรับความคุ้มครองถึง 12 ปี ได้ผลประโยชน์คืนทุกปี และสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ลงทุน
ออมสินทรัพย์ทวี 10/1   ออมทรัพย์ 10/1
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ส่งเงินฝากครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต 10 ปี อัตราส่งเงินฝากเท่ากันทุกเพศทุกอายุ พร้อมรับผลตอบแทนสูงและไม่ต้องให้ถ้อยแถลงสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินทรัพย์ทวี 5/1   ออมสินทรัพย์ทวี 5/1
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ส่งเงินฝากครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต 5 ปี อัตราส่งเงินฝากเท่ากัน ทุกเพศทุกอายุ พร้อมรับผลตอบแทนสูงและไม่ต้องให้ถ้อยแถลงสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินทรัพย์ทวี 5/1 พลัส   ออมสินทรัพย์ทวี 5/1 พลัส
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ส่งเงินฝากครั้งเดียว คุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ อัตราส่งเงินฝากเท่ากัน ทุกเพศทุกอายุ พร้อมรับผลตอบแทนสูงและไม่ต้องให้ถ้อยแถลงสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ลดหย่อนภาษี 200,000 หลัง
ออมสินบำนาญ 90/60   ออมสินบำนาญ 85/55
แบบออมสินบำนาญ 85/55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินบำนาญ 90/60   ออมสินบำนาญ 90/60
เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบบำนาญที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้

ข้อมูลเพิ่มเติม