รูปแบบเงินฝาก
คุ้มครอง 2 ชีวิต
ออมสินคู่ขวัญ   ออมสินคู่ขวัญ
เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตทั้งพ่อหรือแม่และบุตรในกรมธรรม์เดียวกัน เหมาะสำหรับพ่อ-แม่ที่ต้องการทำประกันให้กับบุตร เพื่อให้เป็นหลักประกันสำหรับการศึกษา และเป็นของขวัญสำหรับบุตร

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินเพื่อลูกรัก   ออมสินเพื่อลูกรัก
รูปแบบการฝากเงินพร้อมคุ้มครองผู้ฝากและดูแลชีวิตผู้รับประโยชน์ ในกรมธรรม์เดียวกัน เหมาะสำหรับผู้ฝากที่ต้องการวางแผนการศึกษาสำหรับบุตรตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนสำเร็จการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินเพื่อบัณฑิต   ออมสินเพื่อบัณฑิต
รูปแบบการฝากเงินพร้อมคุ้มครองผู้ฝากและดูแลชีวิตผู้รับประโยชน์ ในกรมธรรม์เดียวกัน เหมาะสำหรับผู้ฝากที่ต้องการวางแผนการศึกษาสำหรับบุตรหลานในช่วงปริญญาตรี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ส่งเงินฝากมากกว่า 10 ปี
ออมสินคุ้มทวี   ออมสินคุ้มทวี
กรมธรรม์การฝากเงิน ประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว แบบออมสินคุ้มทวี ระยะเวลาการส่งเงินฝาก 15 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
   
ออมสินเปี่ยมรัก   ออมสินเปี่ยมรัก
รายละเอียดสมุดอัตราเงินฝากธนาคารออมสิน กรมธรรม์การฝากเงิน ประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
   
ออมสินเพิ่มทรัพย์ 170   ออมสินมรดก
เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ สามารถเลือกระยะเวลาส่งเงินฝากได้ 4 ระยะ
คือ 5 ปี 10ปี 15ปี 20 ปี พร้อมรับความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
   
ออมสินตลอดชีพ   ออมสินตลอดชีพ
เป็นรูปแบบการออมทรัพย์ ที่ตอบสนองความต้องการ ของครอบครัวทุกกลุ่ม ทุกระดับ ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยการให้ความคุ้มครองและผลตอบแทน ไปจนตลอดระยะเวลายาวนานของชีวิต ท่านจึงอุ่นใจและสบายใจได้ตลอดไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินอุ่นใจ   ออมสินอุ่นใจ
เป็นแบบที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองและครอบครัว ด้วยผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของเงินปันผลและความคุ้มครอง พร้อมกับได้รับเงินบำนาญอีก 10 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินเพิ่มทรัพย์ 200   ออมสินเพิ่มทรัพย์ 200
เป็นแบบประกันสำหรับผู้ฝากที่ต้องการผลประโยชน์ในรูปแบบเงินปันผลคืนเร็ว พร้อมกับมีโบนัสให้เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด และยังได้รับความคุ้มครองสูงขึ้นตลอดระยะเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินเงินได้รายเดือน   ออมสินเงินได้รายเดือน
รูปแบบการฝากเงินพร้อมประกันชีวิต สำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินเพื่อใช้ในอนาคต เปรียบเสมือนมีบำนาญเลี้ยงชีพทุกเดือนไปจนถึงอายุ 70 ปี พร้อมทั้งรับความคุ้มครองสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินบำนาญ 90/60   ออมสินทรัพย์อนันต์ 99
เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่มีระยะเวลาคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี มีปันผลจ่ายคืนทุกปีตลอดอายุสัญญา เงินที่ส่งฝากสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ส่งเงินฝากไม่เกิน 10 ปี
ออมสินเพิ่มทรัพย์ 170   ออมสินเพิ่มทรัพย์ 170
เป็นแบบประกันสำหรับผู้ฝากที่ต้องการผลประโยชน์ในรูปแบบเงินปันผลคืนเร็ว พร้อมกับมีโบนัสให้เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด และยังได้รับความคุ้มครองสูงขึ้นตลอดระยะเวลา โดยมีระยะเวลาส่งเงินฝากสั้นกว่าระยะเวลากรมธรรม์

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
   
ออมสินสบายใจ   ออมสินสบายใจ
รูปแบบการฝากเงินพร้อมประกันชีวิต สำหรับผู้ที่ต้องการส่งฝากระยะสั้น และรับความคุ้มครองระยะยาว พร้อมทั้งรับผลประโยชน์เป็นบำนาญการันตี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินเกษียณสุข   ออมสินเกษียณสุข
รูปแบบการฝากเงินพร้อมประกันชีวิต สำหรับผู้เริ่มทำงานและต้องการสร้างความมั่นคงยามเกษียณ พร้อมรับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
สะสมทรัพย์ 50/10   สะสมทรัพย์ 50/10
เป็นกรมธรรม์แบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์ มีระยะเวลาคุ้มครองชีวิต 50 ปี ส่งเงินฝาก 10 ปี อัตราส่งเงินฝากตามอายุและเพศ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินเพื่อบัณฑิต   ออมสินคู่ใจ 10/10
รูปแบบการฝากเงินพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต เหมาะกับ ผู้ที่เริ่มต้นทำงานหรือประชาชนทั่วไปที่มีเป้าหมายการออมเงินระยะสั้นพร้อมรับความคุ้มครองสูง พร้อมรับผลประโยชน์คืนทุกปีสูงสุดสำหรับแบบกรมธรรม์ที่ใช้ลดหย่อนภาษี สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ทุกปีตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ ส่งเงินฝาก 10 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินเพื่อบัณฑิต   ออมสินสุขใจ 12/6
รูปแบบการฝากเงินพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต เหมาะกับ ประชาชนทั่วไปที่มีเป้าหมายการออมเงินระยะสั้นเพียง 6 ปี พร้อมรับความคุ้มครองถึง 12 ปี ได้ผลประโยชน์คืนทุกปี และสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ลงทุน
ออมสินเพิ่มพูน 10/1   ออมสินเพิ่มพูน 5/1
รูปแบบการฝากเงินพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต ระยะส่งเงินฝาก 1 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินเพิ่มพูน 10/1   ออมสินเพิ่มพูน 10/1
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ส่งเงินฝาก 1 ปี คุ้มครอง 10 ปี รูปแบบการฝากเงินพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต ระยะส่งเงินฝาก 1 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ทรัพย์เพิ่มพูน 5/2   ทรัพย์เพิ่มพูน 5/2
เป็นกรมธรรม์แบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์ มีระยะเวลาคุ้มครองชีวิต 5 ปี ส่งเงินฝาก 2 ปี อัตราส่งเงินฝากเท่ากันทุกอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินเพื่อบัณฑิต   แบบออมสินเพิ่มพูน 7/1
รูปแบบการฝากเงินพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต ส่งเงินฝากเพียงครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต 7 ปี อัตราส่งเงินฝากเท่ากันทุกอายุ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมทรัพย์โดยเน้นผลตอบแทนสูง และไม่ต้องให้ถ้อยแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ลดหย่อนภาษี 200,000 หลัง
ออมสินบำนาญ 90/60   ออมสินบำนาญ 85/1
ส่งเงินฝากครั้งเดียว รับบำนาญตั้งแต่ผู้ฝากอายุ 60 ปี ถึง ผู้ฝากอายุ 85 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินบำนาญ 90/60   ออมสินบำนาญ 85/55
แบบออมสินบำนาญ 85/55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ออมสินบำนาญ 90/60   ออมสินบำนาญ 90/60
เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบบำนาญที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้

ข้อมูลเพิ่มเติม