ติดต่อเรา
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ / แบบฟอร์มติดต่อ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
อาคาร 10 ชั้น 2 เลขที่ 470
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพ 10400

โทร: 1115 หรือ 0-2299-8338
Email: section.mpas@gsb.or.th

แผนที่ธนาคารออมสิน

 
map
 
คลิกเพื่อขยายคลิกเพื่อขยาย Google Maps

แบบฟอร์มติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล*  
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อความ*
  ตกลง ยกเลิก