ติดต่อเรา
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ / แบบฟอร์มติดต่อ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ และการตลาดเงินฝาก
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
อาคาร 2 ชั้น G เลขที่ 470
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทร: 1115 หรือ 0 2299 8000 ต่อ 02152, 020156
Email: section.dbd@gsb.or.th

แผนที่ธนาคารออมสิน

 
map
 
คลิกเพื่อขยายคลิกเพื่อขยาย Google Maps

แบบฟอร์มติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล*  
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อความ*
  ตกลง ยกเลิก